Volume 13  Special Issue 1 (2018)


Papers from the Conference on Laser Energy Science / Laser and Accelerator Neutron Sources and Applications 2017


Preface

Regular Articles

Regular Articles

RIKEN Compact Neutron Systems with Fast and Slow Neutrons
Yoshie OTAKE
Plasma and Fusion Res. 13, 2401017 (2018) <Published on 28 March 2018>

Regular Articles

3 × 108 D-D Neutron Generation by High-Intensity Laser Irradiation onto the Inner Surface of Spherical CD Shells
Nakahiro SATOH, Takeshi WATARI, Katsunobu NISHIHARA, Koji MATSUKADO, Ryo YOSHIMURA, Naoki AKIYAMA, Masaru TAKAGI, Toshiyuki KAWASHIMA, Yuki ABE, Yasunobu ARIKAWA, Atsushi SUNAHARA, Yoichiro HIRONAKA, Keisuke SHIGEMORI, Shinsuke FUJIOKA, Mitsuo NAKAI and Hiroshi AZECHI
Plasma and Fusion Res. 13, 2401028 (2018) <Published on 24 April 2018>

Regular Articles

Efficient and Repetitive Neutron Generation by Double-Laser-Pulse Driven Photonuclear Reaction
Yasunobu ARIKAWA, Yusuke KATO, Yuki ABE, Shuto MATSUBARA, Hidetaka KISHIMOTO, Nozomi NAKAJIMA, Alessio MORACE, Akifumi YOGO, Hiroaki NISHIMURA, Mitsuo NAKAI, Shinsuke FUJIOKA, Hiroshi AZECHI, Kunioki MIMA, Shunsuke INOUE, Yoshihide NAKAMIYA, Kensuke TERAMOTO, Masaki HASHIDA and Shuji SAKABE
Plasma and Fusion Res. 13, 2404009 (2018) <Published on 15 February 2018>

Regular Articles

A Study on the Non-Destructive Detection of Salt in Concrete Using Neutron-Captured Prompt-Gamma Rays at RANS
Yasuo WAKABAYASHI, Yuichi YOSHIMURA, Maki MIZUTA, Yoshimasa IKEDA, Takao HASHIGUCHI, Tomohiro KOBAYASI, Atsushi TAKETANI, Shinzo YANAGIMACHI, Makoto GOTO, Hideyuki SUNAGA, Yujiro IKEDA and Yoshie OTAKE
Plasma and Fusion Res. 13, 2404052 (2018) <Published on 22 May 2018>

Regular Articles

Measurements of Neutrons from Photonuclear Reactions Using Laser Compton Scattering Gamma Rays
Shuji MIYAMOTO, Akinori TAKEMOTO, Masashi YAMAGUCHI, Kento SUGITA, Satoshi HASHIMOTO and Sho AMANO
Plasma and Fusion Res. 13, 2404066 (2018) <Published on 15 June 2018>

Regular Articles

Optimization of Experimental System Design for Benchmarking of Large Angle Scattering Reaction Cross Section at 14 MeV Using Two Shadow Bars
Naoya HAYASHI, Seiki OHNISHI, Yuki FUJIWARA, Sachie KUSAKA, Fuminobu SATO and Isao MURATA
Plasma and Fusion Res. 13, 2405002 (2018) <Published on 16 January 2018>

Regular Articles

Crystal Growth and Optical Properties of Organic Crystals for Neutron Scintillators
Akihiro YAMAJI, Shunsuke KUROSAWA, Yuji OHASHI, Yuui YOKOTA, Kei KAMADA and Akira YOSHIKAWA
Plasma and Fusion Res. 13, 2405011 (2018) <Published on 26 February 2018>

Regular Articles

Development of a Flat-Panel and Resistor-Type Photomultiplier Tube System for High Position-Resolution Two-Dimensional Neutron Detector
Setsuo SATOH
Plasma and Fusion Res. 13, 2405056 (2018) <Published on 22 May 2018>

Regular Articles

Development of Neutron Resonance Transmission Analysis as a Non-Destructive Assay Technique for Nuclear Nonproliferation
Harufumi TSUCHIYA, Fumito KITATANI, Makoto MAEDA, Yosuke TOH and Masatoshi KURETA
Plasma and Fusion Res. 13, 2406004 (2018) <Published on 9 February 2018>

Regular Articles

Nondestructive Measurement for Water and Voids in Concrete with Compact Neutron Source
Yoshimasa IKEDA, Yoshie OTAKE and Maki MIZUTA
Plasma and Fusion Res. 13, 2406005 (2018) <Published on 9 February 2018>

Regular Articles

Development of LINAC-Based Neutron Source for Boron Neutron Capture Therapy in University of Tsukuba
Hiroaki KUMADA, Fujio NAITO, Kazuo HASEGAWA, Hitoshi KOBAYASHI, Toshikazu KURIHARA, Kenta TAKADA, Takahiro ONISHI, Hideyuki SAKURAI, Akira MATSUMURA and Takeji SAKAE
Plasma and Fusion Res. 13, 2406006 (2018) <Published on 9 February 2018>

Regular Articles

Beam Extraction by the Laser Charge Exchange Method Using the 3-MeV LINAC in J-PARC
Hayanori TAKEI, Koichiro HIRANO, Kazuyoshi TSUTSUMI and Shin-ichiro MEIGO
Plasma and Fusion Res. 13, 2406012 (2018) <Published on 28 March 2018>

Regular Articles

Development of a Sealed-Type Capillary Plate Gas Detector for Thermal Neutron Imaging
Haruyasu KONDO, Hiroyuki SUGIYAMA, Masahiro HAYASHI, Teruyuki OKADA, Fuyuki TOKANAI, Ryutaro ITO, Satoshi ISHIZAWA, Yuichiro INOMATA, Kento SUZUKI, Seiji TASAKI, Masanori HIROSE, Masahiro HINO, Ryohei HANAYAMA and Takayuki SUMIYOSHI
Plasma and Fusion Res. 13, 2406018 (2018) <Published on 10 April 2018>

Regular Articles

Neutron Radiography Using Inertial Electrostatic Confinement (IEC) Fusion
Kei TAKAKURA, Takayuki SAKO, Haruo MIYADERA, Kenichi YOSHIOKA, Yoshiji KARINO, Kohichi NAKAYAMA, Tsukasa SUGITA, Daisuke UEMATSU, Kohei OKUTOMO, Jun HASEGAWA, Toshiyuki KOHNO and Eiki HOTTA
Plasma and Fusion Res. 13, 2406075 (2018) <Published on 12 June 2018>


Overview Articles

Overview Articles

Techniques to Measure Absolute Neutron Spectrum and Intensity for Accelerator Based Neutron Source for BNCT
Isao MURATA, Shingo TAMAKI, Yuki OTANI, Yuta OHSAWA, Yusuke KASHIWAGI, Sachie KUSAKA and Fuminobu SATO
Plasma and Fusion Res. 13, 2501007 (2018) <Published on 9 February 2018>

Overview Articles

Current Status of the High Intensity Pulsed Spallation Neutron Source at J-PARC
Hiroshi TAKADA
Plasma and Fusion Res. 13, 2505013 (2018) <Published on 28 March 2018>

Overview Articles

J-PARC Transmutation Experimental Facility Program
Fujio MAEKAWA and Transmutation Experimental Facility Design Team
Plasma and Fusion Res. 13, 2505045 (2018) <Published on 10 May 2018>

Errata

Errata

Erratum: “Efficient and Repetitive Neutron Generation by Double-Laser-Pulse Driven Photonuclear Reaction”
[Plasma Fusion Res. 13, 2404009 (2018)]

Yasunobu ARIKAWA, Yusuke KATO, Yuki ABE, Shuto MATSUBARA, Hidetaka KISHIMOTO, Nozomi NAKAJIMA, Alessio MORACE, Akifumi YOGO, Hiroaki NISHIMURA, Mitsuo NAKAI, Shinsuke FUJIOKA, Hiroshi AZECHI, Kunioki MIMA, Shunsuke INOUE, Yoshihide NAKAMIYA, Kensuke TERAMOTO, Masaki HASHIDA and Shuji SAKABE
Plasma and Fusion Res. 13, 2904019 (2018) <Published on 28 March 2018>